Custom Search

Sabtu, 05 April 2008

Ben Cao Gang Mu - A Herbalist’s Manual (Compendium of Materia Medica)

Ben Cao Gang Mu - A Herbalist’s Manual (Compendium of Materia Medica)

Ru guo Hua Tuo zai shi
If Hua Tuo were still alive

Chong yang dou bei yi zhi
Worshipping of foreign cultures would be healed

Wai bong lai xue han zi
Foreigners coming to learn Chinese characters

Ji fa wo min zu yi shi
Stimulates my cultural knowledge and heritage

Ma qian zi | Que ming zi | Can er zi | Hai you lian zi
Ma qian zi, Que ming zi, Can er zi and lotus seed


Huang yao zi | Ku dou zi | Chuan lian zi | Wo yao mian zi
Huang yao zi, Ku dou zi, Chuan lian zi …I want reputation/face


Yong wo de fang shi gai xie yi bu li shi
Using my own approach to rewrite a part of history


Mei shen mo bie de shi…gen zhe wo nian ji ge zi
This is not something special… follow me in uttering a few words


Shan yao~dang gui~gou qi~ GO
Chinese herbs…Angelica sinensis….Lycium chinense…GO


Shan yao~dang gui~gou qi~ GO
Chinese herbs…Angelica sinensis….Lycium chinense…GO


Kan wo zhua yi ba zhong yao fu xia yi tie jiao ao
Watch me grab some Chinese medicines and throw in some pride


Wo biao qing you zai tiao ge da gai
My reaction is tranquil… hurdle over problems (estimates)


Dong zuo qing song zi zai ni xue bu lai
Actions are relaxed and free … you will never learn


Ni hong de zhao pai diao zheng hao zhuang tai
Neon signs… Organised into a neat manner


Zai hua li de cheng shi deng dai xing lai
In this grand city…waiting (for it) to awaken


Wo biao qing you zai tiao ge da gai
My reaction is tranquil… hurdle over problems (estimates)


Yong shu fa shu zhao dai nai li chuan kai
Using calligraphy to describe a dynasty… internal force is unleashed


Hao qi hui zheng kai gei yi quan dui bai
Gallant manner to write in standard calligraphy…. give a fist of dialogue


Jie ju ping tang xia lai kan shui li hai **
The ending starts to become stable/clear… see who is the most impressive


Lian cheng shen mo dan
Refined into what panacea?  


Rou cheng shen mo wan
Kneaded into what pill?


Lu rong qie pian bu neng tai bo
Deer horn must not be sliced to thinly


Lao shi fu de shou fa bu neng zhe yang luan chao
The old master’s skill cannot just be haphazardly copied

Gui ling gao ~ yun nan bai yao ~ hai you dong chong xia cao
Gui ling gao ~ yun ling bai yao ~ and dong chong xia cao

Zi ji de yin yue zi ji ke yao fen liang gang gang hao
My own music… my medicine… amount is just right

Ting shuo guo zhong yao ku
Once heard that Chinese medicines were very bitter

Chao xi ying gai geng ku
Plagiarism is even more distasteful


Kuai fan kai ben cao gang mu
Quickly open the Herbalist's Manual


Duo kan yi xie shan ben shu
Read more books on virtues


Chan sudi long …yi fan guo jiang hu
Chan su, di long …overturn the underworld


Zhe xie lao zu zong de xin ku
This is the hard work that the ancestors have committed


Wo men yi ding bu neng shu
I cannot possibly lose


Jiu shi zhe ge guang ~~~ Jiu shi zhe ge guang
There is a luminescence …there is a luminescence


Yi qi chang
Let’s sing together


(Jiu shi zhe ge guang ~~~ Jiu shi zhe ge guang)
(There is a luminescence …there is a luminescence)

Hey

Rang wo lai diao ge pian fang
Let me change/tune everywhere 

Zhuan zhi ni mei wai de nei shang
Especially cure internal wounds


Yi zha gen qian nian de han fang
Being rooted in thousand of years of Chinese culture


Yong bie ren bu zhi dao de li liang
Use and unleash the unknown power

Repeat **


Dun xiao jiang shi dun xiao jiang shi dun
Bend … small corpse bend… small corpse bend…


Dun xiao jiang shi dun an xiang dian deng
Bend… small corpse bend… dark alleyway lit by light


Dun xiao jiang shi dun zuan luo bo keng
Bend… small corpse bend… dig a turnip hole


Dun xiao jiang shi dun nian zhou yu heng
Bend… small corpse bend…chanting a curse


^ Hua Tuo is one of the most famous physicians in Chinese history... skilled doctors are often nicknamed "Hua Tuo"

^However, "Compendium of Materia Medica" (Herbalist's Manual) is, in fact, not written by Hua Tuo but by Li Shi Zhen ... several dynasties later. It lists all the plants/herbs and animals which had medicinal properties.

Ju Hua Tai ( Chrysanthemum Flower Bed )

ni de lei guang rou ruan zhong dai shang
Your tears glistens with weakness admist the pain

can bai de yue wan wan gou zhu guo wang
The ghostly white curved moon hooks onto the past

ye tai man chang ning jie cheng le shuang
The night is too long and has crystallised into frost

shi shui zai ge lou shang bing leng de jue wang
Who is in the attic [filled with] cold hopelessness


yu qing qing tan zhu hong se de chuang
Rain gently bounces off vermillon window


wo yi sheng zai zhi shang bei feng chui luan
I have (written) my life story on paper (only to be) blown into a mess by the winds


meng zai yuan fang hua cheng yi lv* xiang
The faraway dream has become really faint


sui feng piao shan ni de mo yang
The wind has dispersed the image of you


ju hua chan man di shang ni de xiao rong yi fan huang
Chrysanthemum destroyed A whole floor of pain your smile has become faintly yellow

hua luo ren duan chang wo xin shi jin jin tang
People are heartbroken when the flower falls My thoughts lay quietly (aside)


bei feng luan ye wei yang ni de ying zi jian bu duan
The north wind is chaotic the night is still young your shadows can't be cut


tu liu wo gu dan zai hu mian cheng shuang
Just leaving me lonely doubled (when I stand) by the lake


hua yi xiang wan piao luo le can lan
The flower has already come late, drifting down brillantly


diao xie de shi dao shang ming yun bu kan
the wilted morals an unbearable fate


chou muo du jiang qiu xin chai liang ban
(If you are) sad don't cross the river worries* broken into two


pa ni shang bu liao an yi bei zi yao huang
In fear that you can't get back on shore and will sway for a lifetime


shui de jiang shan ma ti sheng guang luan
Chaotic sounds of horse hoofs (in) whose territory?

wo yi shen de wu zhuang hu xiao cang sang
My armory shouts out the wear of time

tian wei wei liang ni qing sheng de tan
The sky is starting to light up your voice is sighing

yi ye chou chang ru ci wei wan
A night of disappointment is (said) in such a roundabout way

Qian Li Zhi Wai (A Thousand Miles Away /Faraway)

Wu yan ru xuan yai* / feng ling ru cang hai / wo deng yan gui lai
The roof is like a cliff, wind chimes like the ocean, and I am waiting for the swallow to return.


Shi jian bei an pai / yan yi chang yi wai / ni qiao ran zou kai
Time is scheduled to act out the accident of you leaving quietly.

Gu shi zai cheng wai / nong wu shan bu kai / kan bu qing dui bai
The story occurred outside the city (where) there were thick fogs. (I) can’t see the dialogue clearly.

Ni ting bu chu lai / feng sheng bu cun zai / shi wo zai gan kai
You can’t tell (that) the wind chimes never sounded. It was my exasperation.


Meng xing lai / shi shui zai chuang tai / ba jie ju da kai
Awakened (from my) dream, who stood by the window sill and opened the ending.


Na bo ru chan yi de wei lai / jing bu qi shui lai zhe
The future is as thin as the cicada’s wing and can’t withstand being torn by anyone.


Wo song ni li kai / qian li zhi wai / ni wu sheng hei bai
I send you off to a thousand miles away. (My mental image of you) is silent, black and white


Chen mo nian dai / huo xu bu gai / tai yao yuan de xiang ai
Perhaps a love so far apart shouldn’t exist in this silent era.


Wo song ni li kai / tian yai* zhi wai / ni shi fou hai zai
I send you away beyond the end of Earth. Are you still there?

Qing sheng he lai / sheng si nan cai / yong yi sheng / qu deng dai
Where is the zither** sound coming from? It’s hard to predict life and death. (I will) use (my) whole life to wait.


Wen lei sheng ru ling / xun li hua bai / zhi de yi hang / qing tai
I enter the woods upon hearing tears. (I) search for a white flower, but only get a row of moss.

Tian zai shan zhi wai / yu luo hua tai / wo liang xu ban bai
The sky is far away from the mountain. The rain falls on the flower garden. My hair has become white.

Wen lei sheng ru ling / xun li hua bai / zhi de yi hang / qing tai
I enter the woods upon hearing tears. (I) search for a white flower, but only get a row of moss.

Tian zai shan zhi wai / yu luo hua tai / wo deng ni lai
The sky is far away from the mountain. The rain falls on the flower garden. I wait for you to come.


Yi shen liu li bai / tou ming zhe chen ai / ni wu xia de ai
Wearing clear white clothes, the transparency shows dust and your flawless love.

Ni chong yu zhong lai / shi hua le bei ai / wo lin shi xian zai
You come from the rain and transform sorrow into a poem and I am now wet.


Fu rong shui mian cai / chuan xing ying you zai / ni que bu hui lai
A lotus floats on the water. It seems as if the shadows of the boat sails are still there, but you still won’t return.


Bei sui yue fu gai / ni shuo de hua kai / guo qu cheng kong bai
Covered by time, the flower that you said would blossom has become emptiness in the past.


Meng xing lai / shi shui zai chuang tai / ba jie ju da kai
Awakened (from my) dream, who stood by the window sill and opened the ending.


Na bo ru chan yi de wei lai / jing bu qi shui lai zhe
The future is as thin as the cicada’s wing and can’t withstand being torn by anyone.


Wo song ni li kai / qian li zhi wai / ni wu sheng hei bai
I send you off to athousand miles away (My mental image of you) is silent and black and white


Chen mo nian dai / huo xu bu gai / tai yao yuan de xiang ai
Perhaps a love so far apart shouldn’t exist in this silent era.


Wo song ni li kai / tian yai* zhi wai / ni shi fou hai zai
I send you away beyond the end of Earth. Are you still there?


Qin sheng he lai / sheng si nan cai / yong yi sheng / qu deng dai
Where is the zither** sound coming from? It’s hard to predict life and death. (I will) use (my) whole life to wait.

Ting Ma Ma De Hua ( Listen to Mama's Words )

Xiao peng you, ni shi fou you hen duo wen hao, wei shen me
Little children, do you have a lot of questions, why

Bie ren zai na kan man hua, wo que zai xue hua hua, dui zhe gang qin shuo hua
When other kids are reading manga, I am learning to draw and learning to communicate with the piano

Bie ren zai wan you xi, wo que kao zai qiang bi bei wo de ABC
When other kids are playing games, I am leaning on the wall memorizing my ABCs

Wo shuo wo yao yi tai da da de fei ji, wo jue de dao yi tai jiu jiu lu yin ji
I said that I wanted a large airplane, but I got an old recorder


Wei shen me, yao ting ma ma de hua, zhang da hou ni jiu hui kai shi dong de zhe zhong hua
Why should I listen to mother's words? When you grow up you will understand what I am saying


Zhang da hou wo kai shi ming bai, wei shen me wo pao de bi bie ren kuai, fei de bi bie ren gao
After I got older I started to realize why I run faster than others and fly further than other people


Jiang lai da jia kan de dou shi wo hua de man hua, da jia chang de dou shi wo xie de ge
In the future, people will be reading my mangas and all the songs they sing will be written by me


Ma ma de xin ku bu rang ni kan jian, wen nuan de shi pu zai ta xin li mian
Mother's hard work isn't seen by others. She knows the warm recipe by heart


You kong jiu duo duo wo wo ta de shou, ba shou qian zhe yi qi meng you
When you have time, hold her hand and sleep dream together


Ting ma ma de hua, bie rang ta shou shang, xiang kuai kuai zhang da cai neng bao hu ta
Listen to mother's words, don't let her get hurt. You want to grow up quickly so you can take care of her


Mei li de bai fa, xing fu zhong fa ya tian shi de mo fa, wen nuan zhong ci xiang
Beautiful white hair, growing inside happiness. Angel's magic benevolence within (her) gentleness


Zai ni de wei lai, yin yue shi ni de wang pai na wang pai tan ge lian ai
In your future, music is your key to success, use it to get into a relationship


Ai wo bu xiang ba ni jiao huai hai shi ting ma ma de hua ba, wan dian zai lian ai ba
Sigh, I don't want to teach you to be a bad kid. Why don't you listen to what your mother says and get in a relationship later


Wo zhi dao ni wei lai de lu, dang ma bi wo geng qing chu
I know your future path, but your mother knows it even better


Ni hui kai shi xue qi ta tong xue zai shu bao xie dong xie xi
You will start imitating friends and write things on your backpack


Dan shi wo jian yi ni zui hao xie, ma ma wo hui yong gong du shu
But I suggest you better write: Mom I will put in my best effort to learn


Yong gong du shu, zhe me hui cong wo zui ba shuo chu
I will study hard, how does that come from my mouth?


Bu xiang ni shu suo yi yao jiao ni, yong gong du shu
I need to teach you because I don't want you to lose. Study hard


Ma ma zhi gei ni de mao yi, ni yao hao hao shou zhe
The sweater mother gave you, you will wear it well


Ying wei mu qin jie dao shi wo hui gao shu ta, wo hai liu zhe
Because on Mother's Day, I want to tell her, I still have it


Dui le, wo hui yu dao le zou ren fa
Oh yea, I will meet Zhou Run Fa*
*Zhou Run Fa is a famous actor (Yes...He is Chow Yun Fat)

suo yi ni ke yi geng tong xue xuan yao du shen wei lai shi ni ba ba
So you can show off to your friends, "The God of Gambling will be your father"


Wo zhao bu dao tong nian xie de qing shu, ni xie wan bu yao song ren
I can't find the childhood love letter. Don't give it away after you write it


yin wei guo liang tian ni hui zai cao chang shang jian dao
Because you will find it on the playground two days later

Ni hui kai shi xi huan shang liu xing ge yin wei zhang xue you kai shi zhun bei chang wen bie
You will start to like pop music because Jacky Cheung is about to sing Kiss Goodbye
(Kiss Goodbye is a famous song that was a hit in the 90s)


Ting ma ma de hua, bie rang ta shou shang, xiang kuai kuai zhang da cai neng bao hu ta
Listen to mother's words, don't let her get hurt. You want to grow up quickly so you can take care of her and protect her

Jumat, 04 April 2008

Bai Se Feng Che ( White Windmills )

bai se de feng che / an jing de zhuan zhe
The white windmills whirling silently

zhen shi de gan jue / meng jing ban yao yuan
The feeling of reality appears so surreal

tian tian de hai shui / fu za de yan lei
The beautiful sea, the intricate tears

kan ni sha xiao zhe / wo zhu wo de shou
Watching your silly grin, clasping my hand

meng xi wang mei you jing tou / wo men zou dao zhe jiu hao
I hope this dream has no end, so let's just walk till here

yin wei wo bu xiang tai kuai zou wan zhe xin fu
Because i don't wish for this bliss to end so soon

heng ke xi mei you zhu fu / dang ai ni bing bu gu du / bu hui zai ran ni ku
It is a pity that there is no blessing, I don't feel lonely at all when loving you, i won't let you cry again

wo bei ni zou dao zui hou / neng bu neng bu yao hui tou
I carry you till the end, can we not turn back

ni jing jing de bao zhu wo / shuo ni bu xu yao cheng nuo
You embraced me, telling me you don't need any promises

ni shuo wo ruo yi ge ren hui bi jiao zi you
You said I will have more freedom if i am by myself

wo bu dong ni shuo shen me / fan zheng bu hui song shou
I don't understand what you said, regardless, i won't let go of your hands

wo bei ni zou dao zui hou / neng bu neng bie xiang tai duo
I carry you till the end, can we not think too much

hui bu hui shou qian zhe shou / wan yi dian zai dao jing tou
Will we still be holding hands, reaching later to the end

ni shuo bu gai zai xiang jian / zi wei le shun jian
You said we shouldn't meet anymore just for this brief moment

xie xie ni ran wo ting jian / yin wei wo zai deng dai yong yuan
Thanks for letting me know, for i will be here waiting for eternity